Lezingen

Studio 1919 verzorgt lezingen en lesprogramma's over diverse onderwerpen met betrekking tot fotografie en beeldbewerking, die zo nodig worden afgestemd op een gevraagd onderwerp. Deze zijn geschikt voor hogescholen, universiteiten, bedrijven, kunstinstanties, beurzen etc.

Deze lezingen kunnen een aanvulling zijn op een bestaand lesprogramma op bijvoorbeeld hogescholen, of als losstaand lesprogramma.

Fotografie

Een algemene introductie in fotografie, van geschiedenis tot praktische toepassing met digitale (systeem)camera's.
Twee dagdelen.

Portretfotografie

Uitgebreide uitleg over portretfotografie, diverse methoden en technieken. Door middel van een studio wordt live gedemonstreerd hoe diverse soorten licht, composities etc. de kwaliteit van de foto veranderen.
Één of twee dagdelen.

Digital Workflow en presentatie

Uitgebreide uitleg over het digitaal verwerken van foto's voor een eindresultaat op hoog niveau. Van digitaal ontwikkelen tot het presenteren van het eindwerk.
Één of twee dagdelen.

Documentaire: 25 jaar na Chernobyl

Fotograaf Eduardus Lee reist oktober 2011 af naar Chernobyl, Pripyat en het omliggende gebied "the Zone of Aliënation." Hierover maakt hij een documentaire over de invloeden van straling, mensen die wonen en werken in het gebied en invloeden van de kernramp over verschillende generaties. De lezing omvat een uitgebreid verslag en blik achter de schermen van het maken van een fotodocumentaire.
Twee dagdelen.

Overig lesmateriaal

Een groot deel van de normale workshops en cursussen gegeven vanuit Studio 1919 kunnen ook worden verwerkt als lesmethode of interactieve lezing.

Informatie

Voor meer informatie over lezingen en masterclasses kunt u, bij voorkeur schriftelijk, contact met ons nemen.